Logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy do rejestracji na poniższe szkolenia z zakresu wiedzy o niepełnosprawności.

Uczestnictwo w szkoleniach powinno realizować się poprzez następujący proces:
 1. SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE pt. "W świecie różnorodnych możliwości"
  - realizowane w godzinach 8:00-14:30,
  - dostarczające podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, pracy i komunikacji ze studentami oraz pracownikami uczelni z różnymi niepełnosprawnościami.

 2. WARSZTAT SPECJALISTYCZNY do wyboru:
  • Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • Nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
  • Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego
  • Nauczanie osób ze spektrum autyzmu
  • Komunikacja z osobami w spektrum autyzmu
  • Nauczanie języków obcych osób z niepełnosprawnością słuchu
  • Komunikacja ze studentami Głuchymi i niedosłyszącymi (z podstawami Polskiego Języka Migowego)
- szkolenia specjalistyczne trwają 1 dzień,
- realizowane są w godzinach 8:00-16:30
- szkolenia dostarczają specjalistycznej wiedzy z zakresu wsparcia osób z daną niepełnosprawnością, pozwalają głębiej poznać świat oraz bariery z jakimi spotyka się student z niepełnosprawnościami zarówno na uczelni, jak i w codziennym życiu.
WAŻNE! Treści przekazywane na szkoleniach specjalistycznych dostosowane są do konkretnych grup. Podczas zapisu należy zwrócić uwagę na rodzaj kadry (dydaktyczna lub administracyjna), dla jakiej dedykowane jest szkolenie i wybrać termin odpowiadający Państwa stanowiskom zajmowanym na uczelni.
ON-LINE KADRA DYDAKTYCZNA: Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego/EFS/US/04.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-dydaktyczna-wsparcie-w-kryzysie-zdrowia-psychicznego-efs-us-04-04-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/20.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-20-04-2023
ON-LINE KADRA ADMINISTRACYJNA: Komunikacja z osobami w spektrum autyzmu/EFS/US/21.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-administracyjna-komunikacja-z-osobami-w-spektrum-autyzmu-efs-us-21-04-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/26.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-26-04-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/09.05.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-09-05-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/10.05.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-10-05-2023
ON-LINE KADRA ADMINISTRACYJNA: Komunikacja z osobami w spektrum autyzmu/EFS/US/31.05.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-administracyjna-komunikacja-z-osobami-w-spektrum-autyzmu-efs-us-31-05-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/07.06.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-07-06-2023