Logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy do rejestracji na poniższe szkolenia z zakresu wiedzy o niepełnosprawności.

Uczestnictwo w szkoleniach powinno realizować się poprzez następujący proces:
 1. SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE pt. "W świecie różnorodnych możliwości"
  - realizowane w godzinach 8:00-14:30,
  - dostarczające podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, pracy i komunikacji ze studentami oraz pracownikami uczelni z różnymi niepełnosprawnościami.

 2. WARSZTAT SPECJALISTYCZNY do wyboru:
  • Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • Nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
  • Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego
  • Nauczanie osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i chorobami neurologicznymi
  • Nauczanie języków obcych osób z niepełnosprawnością słuchu
  • Komunikacja ze studentami Głuchymi i niedosłyszącymi (z podstawami Polskiego Języka Migowego)
- szkolenia specjalistyczne trwają 2 dni,
- realizowane są w godzinach 9:00-13:30
- szkolenia dostarczają specjalistycznej wiedzy z zakresu wsparcia osób z daną niepełnosprawnością, pozwalają głębiej poznać świat oraz bariery z jakimi spotyka się student z niepełnosprawnościami zarówno na uczelni, jak i w codziennym życiu.
WAŻNE! Treści przekazywane na szkoleniach specjalistycznych dostosowane są do konkretnych grup. Podczas zapisu należy zwrócić uwagę na rodzaj kadry (dydaktyczna lub administracyjna), dla jakiej dedykowane jest szkolenie i wybrać termin odpowiadający Państwa stanowiskom zajmowanym na uczelni.
ON-LINE KADRA DYDAKTYCZNA: Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego/EFS/US/08.12.2022
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-dydaktyczna-wsparcie-w-kryzysie-zdrowia-psychicznego-efs-us-08-12-2022
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/09.12.2022
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-09-12-2022
STACJONARNE dla KADRY DYDAKTYCZNEJ: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/13.12.2022
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/stacjonarne-dla-kadry-dydaktycznej-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-13-12-2022
ON-LINE KADRA DYDAKTYCZNA: Nauczanie osób w spektrum autyzmu/EFS/US/15.12.2022
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-dydaktyczna-nauczanie-osob-w-spektrum-autyzmu-efs-us-15-12-2022
STACJONARNE dla KADRY ADMINISTACYJNEJ: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/16.12.2022
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/stacjonarne-dla-kadry-administacyjnej-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-16-12-2022
ON-LINE KADRA DYDAKTYCZNA: Nauczanie osób w spektrum autyzmu/EFS/US/09.01.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-dydaktyczna-nauczanie-osob-w-spektrum-autyzmu-efs-us-09-01-2023
ON-LINE KADRA ADMINISTRACYJNA: Komunikacja z OzN słuchu z podstawami PJM EFS/US/17.01.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-administracyjna-komunikacja-z-ozn-sluchu-z-podstawami-pjm-efs-us-17-01-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/19.01.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-19-01-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/27.01.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-27-01-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/08.02.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-08-02-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/27.02.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-27-02-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/09.03.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-09-03-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/17.03.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-17-03-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/20.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-20-04-2023
ON-LINE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/26.04.2023
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/on-line-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-26-04-2023
STACJONARNE: Szkolenie świadomościowe Blok 1 EFS/US/XX.XX.20XX
https://maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com/stacjonarne-szkolenie-swiadomosciowe-blok-1-efs-us-xx-xx-20xx